Objavljena studija Gorane Raičević o liku i delu M. Crnjanskog

Categories VestiPosted on

U izdanju Akademske knjige objavljena je nova književno-naučna studija Gorane Raičević.

Agon i melanholija, obimna monografska studija o životu i delu pisca Miloša Crnjanskog, predstavlja rezultat dvodecenijskih izučavanja G. Raičević fokusiranih prvenstveno na sam autorov književni i publicistički opus, zatim na analize i tumačenja mnoštva studija, eseja, naučnih radova i knjiga napisanih o njegovom delu, ali i na proučavanja istorijskog konteksta – vremena i prilika u kojima je autor živeo i stvarao i to na temelju arhivskih izvora (prepiska), kao i svih drugih dostupnih relevantnih istorijskih referenci i istorijske građe. U tom svetlu posmatrano, kroz priču o životu i delu Miloša Crnjanskog moguće je pratiti istorijske i političke prilike burnog 20. stoleća koje su određivale i usmeravale sudbinu austrijskog Srbina, što će, upravo zbog činjenice da se rodio van vlastite države, veliki deo svog opusa posvetiti temi bezdomnosti, lutanja i seoba naroda koji nema svoje granice.

Gorana Raičević (Novi Sad)

Odluka autorke da se opredeli za perspektivu koja u isto vreme osvetljava i život i stvaralaštvo Miloša Crnjanskog imala je za cilj da se njegovom delu priđe „iznutra“ tako što će se razumevanjem piščevog položaja u svetu, njegove idejnosti i osećajnosti, omogućiti tumačenja koja tragaju za autorskim intencijama, kao i da se, obrnuto, upravo kroz poetiku književnih tekstova otkrije onaj lični poetski sadržaj, jedinstven pogled na svet, koji je to delo učinio vrhunskom umetnošću.

Agon i melanholija: Život i delo Miloša Crnjanskog je najnovija u nizu studija Gorane Raičević koje se bave likom i delom M. Crnjanskog, nakon izdanja Eseji Miloša Crnjanskog (2005, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića), Krotitelji sudbine: O Crnjanskom i Andriću (2010, Altera) i Komentari „Dnevnika o Čarnojeviću“ Miloša Crnjanskog (2010, Akademska knjiga). Gorana Raičević je univerzitetski profesor moderne srpske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Izvor: Akademska knjiga

Podelite post