Објављена студија Горане Раичевић о лику и делу М. Црњанског

Categories ВестиPosted on

У издању Академске књиге објављена је нова књижевно-научна студија Горане Раичевић.

Агон и меланхолија, обимна монографска студија о животу и делу писца Милоша Црњанског, представља резултат дводеценијских изучавања Г. Раичевић фокусираних првенствено на сам ауторов књижевни и публицистички опус, затим на анализе и тумачења мноштва студија, есеја, научних радова и књига написаних о његовом делу, али и на проучавања историјског контекста – времена и прилика у којима је аутор живео и стварао и то на темељу архивских извора (преписка), као и свих других доступних релевантних историјских референци и историјске грађе. У том светлу посматрано, кроз причу о животу и делу Милоша Црњанског могуће је пратити историјске и политичке прилике бурног 20. столећа које су одређивале и усмеравале судбину аустријског Србина, што ће, управо због чињенице да се родио ван властите државе, велики део свог опуса посветити теми бездомности, лутања и сеоба народа који нема своје границе.

Горана Раичевић (Нови Сад)

Одлука ауторке да се определи за перспективу која у исто време осветљава и живот и стваралаштво Милоша Црњанског имала је за циљ да се његовом делу приђе „изнутра“ тако што ће се разумевањем пишчевог положаја у свету, његове идејности и осећајности, омогућити тумачења која трагају за ауторским интенцијама, као и да се, обрнуто, управо кроз поетику књижевних текстова открије онај лични поетски садржај, јединствен поглед на свет, који је то дело учинио врхунском уметношћу.

Агон и меланхолија: Живот и дело Милоша Црњанског је најновија у низу студија Горане Раичевић које се баве ликом и делом М. Црњанског, након издања Есеји Милоша Црњанског (2005, Издавачка књижарница Зорана Стојановића), Кротитељи судбине: О Црњанском и Андрићу (2010, Алтера) и Коментари „Дневника о Чарнојевићу“ Милоша Црњанског (2010, Академска књига). Горана Раичевић је универзитетски професор модерне српске књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду.

Извор: Академска књига

Поделите пост