Izdavači digli glas protiv programa Audible Captions

Categories VestiPosted on

Program za pretvaranje zvučnog zapisa audioknjige u tekst uznemirio je izdavačke kuće zbog, prema njima, očiglednog kršenja autorskih prava

Podelite post

Audible Captions, novi program najvećeg svetskog distributera zvučnih knjiga, namenjen je ispisivanju teksta na ekranu mobilnih uređaja tokom slušanja zvučnog zapisa knjige. Dok Audible tvrdi da ovakvi propratni natpisi nisu ni blizu čitanju „prave“ knjige, mnogobrojne izdavačke kuće, književni agenti i organizacije su skeptični. „Ovde govorimo o ozbiljnim problemima koji se tiču autorskih prava. Autori, izdavači i agenti bi trebalo da preispitaju i ustanove svoje pozicije po ovom pitanju“, izjavila je Dominik Raka (Dominique Raccah), glavna izvršna direktorka izdavačke kuće Sourcebooks. „Čini mi se da Audible-u ova prava nisu dodeljena“.

Uprkos tome što je Audible saopštio da je Captions „namenjen pre svega obrazovnim potrebama“ jer će ovaj program omogućiti đacima i studentima da se, uz slušanje knjige, pažljivije posvete delu, izdavači smatraju da je namera programa sporna. Izbegavajući da odgovori na pitanja o tome da li zapravo posedje jasna prava da prikaže tekst dela, Audible insistira na tome da će izdavači bolje razumeti Captions kada program bude pokrenut u septembru. Captions se trenutno nalazi u beta testiranju i još nije zvanično predstavljen izdavačkim kućama. Audible je u saopštenju izjavio da su „u kontaktu sa brojnim stvaraocima i njihovim predstavnicima kako bi otklonili nejasnoće oko načina rada Audible Captionsa i budućeg korisničkog iskustva“.

Izdavačka kuća Simon & Schuster prva je među velikim izdavačima ovaj program ocenila nezakonitim. U svom saopštenju navode: „Obavestili smo Audible da Captions smatramo očiglednim i neovlašćenim kršenjem prava autora i izdavača. U pitanju je jasan prestup naših uslova prodaje. Zbog toga smo insistirali da se u Captions ne uključi ni jedno delo na koje Sajmon & Šuster polaže štampana ili audio prava“.

Udruženje američkih izdavača (The Association of American Publishers) i Društvo pisaca (Authors Guild) takođe su izdali saopštenja u kojima su izjavili da njihovi ugovori sa Audibleom ne dozvoljavaju toj kompaniji da kreira tekstualni proizvod na osnovu audio izdanja. „Postojeći ugovori ne dozoljavaju Audible-u da stvara tekstualne verzije zvučnih knjiga, bilo da su takvi tekstovi dati u celini ili u odlomcima“, glasi izjava Društva pisaca. „Program Captions izgleda kao direktno i svesno kršenje autorskih prava“.

Udruženje američkih izdavača je u svom saopštenju koje je potpisala glavna izvršna direktorka Marija Palante (Maria Pallante) takođe naglasilo da Audible nema prava da stvara tekstualne verzije zvučnih knjiga. U saopštenju se navodi da Audible može da prodaje zvučne knjige samo zbog „jasnog sporazuma o licenciranju audioknjiga“, a takođe se ističe da ovaj distributer „ne može istovremeno da pravi u potpunosti neautorizovane tekstualne verzije zvučnih zapisa ukoliko se nosici prava prethodno ne slože da su adaptacije te vrste dozvoljene. Takve adaptacije mogle bi podriti Audible-ova zakonita i zasebno licencirana tržišta za knjige i audioknjige“.

I Društvo pisaca i Udruženje američkih izdavača izjavili su da istražuju svoje sledeće korake. Društvo je zaključilo i da će Captions „neizbežno dovesti do smanjene prodaje elektronskih knjiga i nižih honorara za autore“.

Vendi Strotman (Wendy Strothman), književni agent iz istoimene advokatske firme, izjavila je da Captions trenutno izgleda kao „otimačina prava“. Dodajući da većina njenih standardnih ugovora sa Audible-om ne pruža toj kompaniji „pravo na reprodukciju teksta“, Strotman je rekla da bi Audible trebalo da pobliže ispita svoje ugovore. „Mislim da Audible mora da pročita sporazume o licenciranju koje ima sa izdavačima i autorima. Oni uporno skreću pažnju na prava koja su licencirali, ali ne verujem da su ih zaista licencirali“.

U istom pravcu razmišlja i Robert Gotlib (Robert Gottlieb), predsedavajući književne agancije Trident Media Group, koji je upozorio da Audible prekoračuje svoja ovlašćenja. „Ukoliko Audible nije regulisao prava za korišćenje teksta, onda zadiru u prava dodeljena drugima“, izjavio je Gotlib.

Dok Audible izbegava diskusiju o tome da li već poseduju ili su im potrebna dodatna prava kako bi bezbedno pokrenuli Captions, kompanija ponavlja da će izdavačke kuće i ostali u književnoj zajednici biti smireniji kada budu bolje razumeli ovaj program. Ipak, kako Strotman objašnjava: „Ne interesuje me to što ćete u Captions-u moći samo da sporo čitate tekst. Ukoliko želite, u programu možete u potpunosti isključiti zvuk i samo čitati tekst. To meni već zvuči kao elektronska knjiga“.

Izdavački pravnik Lojd Džesin (Loyd Jassin) izjavio je da Captions zvuči kao primer kršenja autorskih prava. „Korist koju donosi čitanje knjiga i slušanje knjiga su dva odvojena toka prihoda“, rekao je Džesin, napominjući da bi njihovo kombinovanje bez eksplicitne dozvole moglo da bude zakonski upitno. Što se tiče Audible-ovog insistiranja da Captions ima prevashodno obrazovnu svrhu, Džesin procenjuje da je u pitanju taktika kojom se kompanija priprema za zakonsku odbranu Captionsa kao platforme čiji sadržaj potpada pod fair use.

Nekoliko izvora iz književnoizdavačke industrije takođe su izjavili da im smeta namera da se Captions podvede pod okvire fair use upotrebe zbog njegove deklarativno obrazovne upotrebe. „Ne vidim u čemu leži edukativna svrha ovakvog programa“, izjavila je Strotman, pritom skrećući pažnju da je jedan od naslova koje je Audible najavio za beta verziju Captionsa i memoar Becoming Mišel Obame. Ta knjiga, kako zapaža Strotman, je bestseler, a ne udžbenik ili deo školske lektire. Kako su i ostali izvori zaključili, Audible ima čvrsto uporište u potrošačkom tršištu i svoje poslovanje je izgradio prodajom naslova uglavnom odraslim potrošačima.

Denis Džonson (Dennis Johnson) iz izdavačke kuće Mellvile House uporedio je Captions sa Amazonovom text-to-speech (tekst-u-govor, TTS) tehnologijom. Tehnološki gigant, koji je inače vlasnik Audiblea, predstavio je TTS implementaciju na svom uređaju Kindl 2 pre deset godina. „Ranije smo imali problem jer je Amazon pretvarao tekst u zvuk uprkos tome što zakonski nisu posedovali prava za audioknjige“, izjavio je Džonson. „Sada rade suprotno od toga. Nude javnosti nešto na šta ponovo nemaju prava – štampane verzije knjiga“. Amazon je tada, nakon negodovanja brojnih grupa u stvaralačkoj zajednici, odustao od uvođenja tehnologije pretvaranja pisanog sadržaja na Kindlu u zvučni zapis. Kompanija je tom prilikom izjavila kako i dalje veruje u zakonitost prakse TTS-a, ali da će od nje odustati kako bi dali vremena vlasnicima autorskih prava da se naviknu i upoznaju sa tim konceptom. Džonson je dodao da se nada da će Audible takođe preispitati Captions ukoliko dovoljan broj kompanija, organizacija i pojedinaca bude javno diglo svoj glas.

Izvor:
publishersweekly.com
(Rachel Deahl, Jim Milliot)

Podelite post